Συνέδρια

Κριτής - Αξιολογητής σε Ιατρικά Περιοδικά

1994
Μέλος της Ιατρικής ομάδας για τις ανάγκες της Ελληνικής Προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ζάππειο Μέγαρο, Αθήνα.

 
2011
Μετά από πρόσκληση της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «Καρδιές για όλους» (HEARTS FOR ALL), εκτέλεση καρδιοχειρουργικών επεμβάσεων στη Δημοκρατία του Μαυρικίου.

Ελληνικά ιατρικά Περιοδικά - 38


Ελληνικά ιατρικά Περιοδικά (Supplements - Συμπληρωματικά Τεύχη) - 59


Κεφάλαια σε ιατρικά συγγράμματα και τόμους Ελληνικών Ιατρικών Συνεδρίων - 13


Διεθνή ιατρικά περιοδικά στη βάση δεδομένων του Medline - 55


Διεθνή Ιατρικά Περιοδικά της Βάσης Medline (Supplements - Συμπληρωματικά Τεύχη) - 17


Διεθνή ιατρικά περιοδικά σε άλλες βάσεις δεδομένων - 6

Κεφάλαια σε ιατρικά συγγράμματα και τόμους Διεθνών Ιατρικών Συνεδρίων - 4

Μέλος οργανωτικής επιτροπής διεθνών συνεδρίων
17


Μέλος επιστημονικής επιτροπής πανελληνίων συνεδρίων

9


Προσκεκλημένος Πρόεδρος-Οργανωτής-Παρουσιαστής σε Ελληνικά Συνέδρια

72


Προσκεκλημένος Πρόεδρος-Οργανωτής-Παρουσιαστής σε Διεθνή Συνέδρια

17


Παρουσιάσεις σε Ελληνικά συνέδρια
169

Παρουσιάσεις σε Διεθνή συνέδρια
81


Προσκεκλημένος ομιλητής σε ενδονοσοκομειακές εκδηλώσεις

5

2004 –
European Journal of Cardiothoracic Surgery


2005-
Πνεύμων


2005 –
Annals of Thoracic Surgery


2006 –

Chest


2007-
Journal of Post-graduate medicine


2007-
Journal of Cardiothoracic Surgery


2008-
Journal of Medical Case Reports


2009-
Hellenic Journal of Cardiology

2014-
International Journal of Gastrointestinal Cancer

Πτυχίο Ιατρικής  
Ιατρική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
1984 - 1990  «Πολύ Καλά»


Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος 
1991 - Σήμερα Μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών


Τίτλος Ειδικότητας στη Χειρουργική Θώρακος
2001


Ευρωπαϊκός Τίτλος Ειδικότητας στη Χειρουργική του Θώρακος (Fellow of the European Board of Cardiothoracic Surgeons)  
2005 – FETCS

Διδακτορική Διατριβή
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πάτρας
Γενικός Βαθμός: Άριστα

2006 - PhD
                                                                                  
Επίλεκτο μέλος στο Αμερικανικό κολλέγιο των Ιατρών Θώρακος (Fellow - American College of Chest Physicians)
2008 – FCCP

Αποφοίτηση από το διακρατικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Μιλάνου Bicocca "Ενδαγγειακές τεχνικές" 
Ημερομηνία ορκωμοσίας: 29/4/2015
Γενικός βαθμός: Άριστα
2015 - MSc 

Ειδικές Συμμετοχές και Εθελοντισμός

Κλινική Εμπειρία

1995
Τακτικό μέλος της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας


1997
Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Θώρακος-Καρδίας-Αγγείων


1997
Μέλος Ελληνικής Βρογχολογικής Εταιρείας

1999
Μέλος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας


2007
Τακτικό μέλος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας


1998
Τακτικό μέλος του Ευρωπαϊκού Συλλόγου Καρδιοθωρακοχειρουργών – EACTS


2000

Μέλος του Διεθνούς Δικτύου Χειρουργών Θώρακος και Καρδιάς – CTSNET


2003
Τακτικό μέλος του Αμερικανικού Κολλεγίου Ιατρών Θώρακος – ACCP


2007
Μέλος της Αμερικανικής Εταιρείας Χειρουργών Θώρακος - STS

2014
Αναπληρωματικό μέλος διοικητικού συμβουλίου (ΔΣ) της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργών Θώρακος - Καρδίας - Αγγείων 

2014
Πρόεδρος ομάδος εργασίας επίκτητων καρδιοπαθειών της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργών Θώρακος - Καρδίας - Αγγείων 

2015
Πρόεδρος ομάδος εργασίας καρδιοχειρουργικής της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας

2016
Αντιπρόεδρος ομάδος εργασίας επίκτητων καρδιοπαθειών της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργών Θώρακος - Καρδίας - Αγγείων 

2017 - 2018
Αντιπρόεδρος (Εκλεγμένος Πρόεδρος) Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρίας Χειρουργών Θώρακος - Καρδιάς - Αγγείων

Δημοσιεύσεις

(Σεπτέμβριος 2018)

Διδάσκων σε Μεταπτυχιακά Πανεπιστημιακά Προγράμματα

2002
ΕΠΑΙΝΟΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ
4ο Πανελλήνιο/1ο Βαλκανικό Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος-Καρδιάς-Αγγείων.
Χ. Κωτούλας, Δ. Καρναπατίδης, Κ. Κοκκίνης, Χ. Καλογεροπούλου, Μ. Μελαχρινού, Θ. Πέτσας, Δ. Δουγένης: Η ανάδειξη της επικοινωνίας της βρογχικής κυκλοφορίας με την στεφανιαία κυκλοφορία σε πειραματικό μοντέλο χοίρου.


2002 
Α΄ ΕΠΑΙΝΟΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ                                       
23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής και Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ
Χ. Φορούλης, Χ. Κωτούλας, Μ. Κωνσταντίνου, Α. Λιούλιας: Η μείωση των δυναμικά εκπνεόμενων πνευμονικών όγκων έξι μήνες μετά πνευμονεκτομή. Είναι ανάλογη της έκτασης του εκτομής του πνευμονικού παρεγχύματος;


2009 
ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.
30ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, Αθήνα, Οκτώβριος 2009.
Ι. Μαμαρέλης, Χ. Κωτούλας, Α. Πισσαρίδη, Β. Δρίτσα, Ι. Αναστασοπούλου: FT-IR φασματογραφική μελέτη του μηχανισμού αθηρογένεσης στις στεφανιαίες αρτηρίες.


2011
ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.
14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λιπιδιολογίας, Αθηροσκλήρωσης και Αγγειακής Νόσου, Αθήνα, Οκτώβριος 2009
B. Δρίτσα, Ι. Μαμαρέλη, Κ. Πισσαρίδη, Ε. Κουτουλάκη, Γ. Καραγκιούζη, Χ. Κωτούλα, Ι. Αναστασσοπούλου: Φασματοσκοπική μελέτη της υπεροξείδωσης των απολιποπρωτεϊνών στεφανιαίων και καρωτίδων αρτηριών.


2013
ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.
16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λιπιδιολογίας, Αθηροσκλήρωσης και Αγγειακής Νόσου, Αθήνα, Οκτώβριος 2013
Ε. Κουτουλάκη, B. Δρίτσα, Ι. Μαμαρέλη, Χ. Κωτούλα, Κ. Πισσαρίδη, Ι. Αναστασσοπούλου: Βιολογικά στάδια της ασβεδτοποιού στένωσης της αορτικής βαλβίδας.


2014
ΤΙΜΗΤΙΚΟΣ ΕΠΑΙΝΟΣ
Ένωση Καρδιοπαθών Αξιωματικών Πολεμικού Ναυτικού εα , Λιμενικού Σώματος και Φίλων 
Προσφερόμενες πολύτιμες ιατρικές υπηρεσίες σε επίπεδο καρδιοχειρουργικής σε πάσχοντες ανθρώπους.


2016
ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής - Αγγειολογίας, Αθήνα, Απρίλιος 2016
Π. Θεοδωρίδης, Β. Τζιλαλής, Ι. Παναγιώτου, Γ. Βουρλιωτάκης, Α. Χαλκιάς, Κ. Πυργάκης, Π. Κουτούκογλου, Μ. Σπυριδάκης, Χ. Κωτούλας: Παρουσίαση Δύο σύνθετων περιπτώσεων ασθενών με ανεύρισμα θωρακικής αορτής που αντιμετώπισθηκαν υβριδικά.
Μέλος Ιατρικών Εταιριών

1994​Ιατρός στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Νοσοκομείου «Ο Ευαγγελισμός» της Ιατρικής Σχολής Αθηνών για περίοδο 4 μηνών. ​


1998 - Advanced Trauma Life Support – ATLS.​


2002 - Pre-Hospital Trauma Life Support – PHTLS.
PHTLS Instructor


2013 - Cardiac Surgery & Interventional Course Lille
Toulouze Heart Team TAVI Training
Εκπαίδευση στην τοποθέτηση διακαθετηριακών βαλβίδων καρδιάς


2014 - Cardiac Surgical Unit Advanced Life Support - CALS.

2015 - Engager Course - Regensburg - TAVI Training​

2018 - BLS Instructor  - Athens - Instructor 1994-2001
Ειδίκευση στο 401 ΓΣΝΑ, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός» και Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος «Σωτηρία»


2001-2004
Επιμελητής Θωρακοχειρουργικής Κλινικής - 401 ΓΣΝΑ


2004-2006
Μετεκπαίδευση Manchester Royal Infirmary – Manchester Heart Centre - UK


2007-2013
Αρχίατρος

Θωρακοχειρουργική Κλινική

401 ΓΣΝΑ - 417 ΝΙΜΤΣ

Μάρτιος 2013 - Οκτώβριος 2014                                Διευθυντής Διακλαδικής Καρδιοχειρουργικής Κλινικής ΕΔ - 401 ΓΣΝΑ

Μάρτιος 2007 - Τώρα                                         

Γενική Κλινική Χολαργού “Iaso General” (2007-2014) , "Ερρίκος Ντυνάν HC" (2014-2017) και "Βιοκλινική Αθηνών" (2010-σήμερα), Γενική Κλινική Χολαργού “Metropolitan General” - Πρώην "Iaso General"  (2017- σήμερα )

Νοέμβριος 2014 - 
Αναπληρωτής Διευθυντής Διακλαδικής Καρδιοχειρουργικής Κλινικής ΕΔ - 401 ΓΣΝΑ

Διακρίσεις

Τίτλοι Σπουδών

2015-2016: μάθημα στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του ΑΠΘ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ» με αντικείμενο «χειρουργική αντιμετώπιση στεφανιαίας νόσου».

2015-2016: μάθημα στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του ΑΠΘ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ» με αντικείμενο «εξωσωματική κυκλοφορία στη χειρουργική των δεξιών καρδιακών κοιλοτήτων (τριγλωχινα βαλβίδα και μεσοκολπική επικοινωνία».

2016-2017: μάθημα στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του ΑΠΘ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ» με αντικείμενο «χειρουργική αντιμετώπιση στεφανιαίας νόσου».

2016-2017: μάθημα στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του ΑΠΘ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ» με αντικείμενο «εξωσωματική κυκλοφορία στη χειρουργική των δεξιών καρδιακών κοιλοτήτων (τριγλωχινα βαλβίδα και μεσοκολπική επικοινωνία».

2016-2017: Μάθημα στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του ΕΚΠΑ «ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ» με αντικείμενο «ανατομία αορτικής ρίζας και μιτροειδικής συσκευής».

2016-2017: Μάθημα στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του ΕΚΠΑ «ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ» με αντικείμενο «εναλλακτικές προσπελάσεις στην διακαθετηριακή εμφύτευση των αορτικών βαλβίδων».

2017-2018: μάθημα στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του ΑΠΘ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ» με αντικείμενο «χειρουργική αντιμετώπιση στεφανιαίας νόσου».


2017-2018: μάθημα στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του ΑΠΘ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ» με αντικείμενο «οργάνωση και λειτουργία καρδιοχειρουργικού τμήματος».

2017-2018: Μάθημα στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του ΕΚΠΑ «ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ» με αντικείμενο « ανατομία αορτικής ρίζας και μιτροειδικής συσκευής».

2017-2018: Μάθημα στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του ΕΚΠΑ «ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ» με αντικείμενο «εναλλακτικές προσπελάσεις στην διακαθετηριακή εμφύτευση των αορτικών βαλβίδων».

 

Ειδικές Ιατρικές Μετεκπαιδεύσεις

MD, MSc, PhD, FECTS, FCCP