Ο γιατρός Χριστόφορος Κωτούλας ανέλαβε να με χειρουργήσει σε μια επέμβαση υψηλού ρίσκου λόγω της συνολικής καταστάσεώς μου ενώ συνάδελφοι του δεν επιθυμούσαν να εμπλακούν.

Ο γιατρός στη περίπτωση μου υπερέβαλε εαυτόν.

Δεν θα μιλήσω για το χαρακτήρα του ο οποίος είναι σαν καθαρό διαμάντι ούτε θα τον συγκρίνω με κάποιους συναδέλφους του που έχουν ύφος και νομίζουν ότι είναι θεοί!