Θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς το γιατρό και άνθρωπο κ. Κωτούλα Χριστόφορο για την επιτυχημένη πνευμονεκτομή στην οποία υπεβλήθη!!