Εξαιρετικός επιστήμονας αλλά πάνω από άλα εξαιρετικός άνθρωπος.

Εγχείρησε την μητέρα μου τέλος Δεκεμβρίου του περασμένου χρόνου.

Η μητέρα μου είχε 3 αρτηρίες βουλωμένες και υποβλήθηκε σε τριπλό by pass.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Κύριο Κωτούλα και την ομάδα του!