Με τον όρο παθήσεις διαφράγματος αναφερόμαστε στην τραυματική ρήξη, τα συγγενή ελλείμματα του διαφράγματος, την χάλαση του διαφράγματος και τις διαφραγματοκήλες.

Όλες οι επεμβάσεις γίνονται υπό γενική αναισθησία με ειδικούς ενδοτράχειους σωλήνες που επιτρέπουν τον εκλεκτικό αερισμό του ασθενή και έτσι την επίτευξη μικρότερων τομών ή και την θωρακοσκοπική αντιμετώπιση.

Σε όλες τις περιπτώσεις ελλειμμάτων ή παρέσεων χρησιμοποιούνται ειδικά συνθετικά μοσχεύματα αντοχής για την αποφυγή των υποτροπών.

Ο κίνδυνος από τις επεμβάσεις αυτές είναι ελάχιστος και τα αποτελέσματα εξαιρετικά με άμεση κλινική βελτίωση των ασθενών.