Οι όγκοι του μεσοθωρακίου μπορεί να είναι καλοήθεις ή κακοήθεις, αλλά και κύστεις.

Οι όγκοι του μεσοθωρακίου προέρχονται από γεννητικά κύτταρα (germ cells), από το θύμο αδένα, από κύτταρα του νευρικού και του λεμφικού ιστού ή είναι μεσεγχυματογενείς.

Μπορεί επίσης να είναι κύστεις διαφόρου αιτιολογίας ή και καταδυόμενη βρογχοκήλη.

Λόγω της ανατομικής τους θέσης, οι όγκοι του μεσοθωρακίου προκαλούν προβλήματα από την πίεση και τη διήθηση γειτονικών δομών περιλαμβανομένου του περικαρδίου (περικαρδιακή συλλογή), των μεγάλων αγγείων (περιφερικά οιδήματα), του οισοφάγου (δυσκολία στην πρόσληψη τροφής) και της σπονδυλικής στήλης (νευρολογική συμπτωματολογία).

Η αντιμετώπιση των όγκων του μεσοθωρακίου εξαρτάται από τον τύπο του όγκου και τη θέση του.

Η χειρουργική θεραπεία είναι η θεραπεία εκλογής για το θύμωμα και τα θυμικά καρκινώματα, τους νευρογενείς όγκους, τις κύστεις, την καταδυομένη βρογχοκήλη.

Η χειρουργική εξαίρεση των όγκων του μεσοθωρακίου μπορεί να πραγματοποιηθεί με μέση στερνοτομή, μικρή στερνοτομή, θωρακοτομή ή και θωρακοσκοπικά (VATS), μέσω μικρών οπών στο πλάγιο θωρακικό τοίχωμα με σημαντικά πλεονεκτήματα για τον ασθενή, πόπως είναι ο μειωμένος μετεγχειρητικός πόνος, η μικρότερη διάρκεια νοσηλείας και η ταχύτερη ανάρρωση.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ολική εξαίρεση του όγκου είναι ο βασικός και πρωταρχικός σκοπός για κάθε γιατρό και η τελική μέθοδος αντιμετώπισης είναι εξαρτώμενη μόνο του σκοπού αυτού.