Η βιντεοθωρακοσκόπηση είναι χειρουργική μέθοδος που επιτρέπει την υπό άμεση όραση διερεύνηση της θωρακικής κοιλότητας.

Μπορεί να γίνει υπό τοπική ή γενική αναισθησία.

Ενδείξεις για την πραγματοποίησή της είναι:

  • Λήψη βιοψιών από πνεύμονα, μεσοθωράκιο, υπεζωκότα
  • Εκτομή πνεύμονα
  • Θυμεκτομή
  • Εκτομή κύστεων μεσοθωρακίου ή περικαρδίου
  • Αντιμετώπιση πνευμοθώρακα
  • Αντιμετώπιση πλευριτικών συλλογών
  • Αντιμετώπιση εμπυημάτων

Η τεχνική συνίσταται στην εισαγωγή ενός μέχρι τριών μικρών trocar, συνήθως διαμέτρου 5-10 mm στα μεσοπλεύρια διαστήματα, σε σημεία κατάλληλα για την κάθε επέμβαση. Όλη η εξέταση καταγράφεται και αποθηκεύεται σε ηλεκτρονική μορφή.

Η διάρκεια της επέμβασης είναι συνήθως 30 – 60 λεπτά της ώρας και ο ασθενής εξέρχεται την επομένη ή την μεθεπομένη από το Νοσοκομείο, ανάλογα με τη περίπτωση.

Η μέθοδος είναι εξαιρετικά ασφαλής, με πολύ χαμηλό ποσοστό επιπλοκών (< 1%).