Ι) Μεσοθωρακοσκόπηση

Η τραχηλική βιντεομεσοθωρακοσκόπηση είναι διαγνωστική επέμβαση.

Γίνεται με γενική αναισθησία.

Με την επέμβαση αυτή είναι δυνατή η λήψη βιοψικού υλικού από λεμφαδένες ή από ύποπτους ιστούς από το μεσοθωράκιο, δηλαδή από το χώρο που βρίσκεται μεταξύ του στέρνου και της τραχείας.

Η μεσοθωρακοσκόπηση γίνεται με την είσοδο άκαμπτου σωλήνα διαμέτρου περίπου 1 εκατοστού, μέσω τομής ενός εκατοστού πάνω από τη σφαγή του στέρνου.

Η χρήση του βίντεο επιτρέπει τη μεγέθυνση της εικόνας και την ακρίβεια των κινήσεων για την αποφυγή διεγχειρητικών προβλημάτων.

ΙΙ) Πρόσθια Μεσοθωρακοτομή

Η πρόσθια μεσοθωρακοτομία είναι διαγνωστική επέμβαση.

Γίνεται με γενική αναισθησία.

Με την επέμβαση αυτή είναι δυνατή η λήψη βιοψικού υλικού από λεμφαδένες ή από ύποπτους ιστούς από το μεσοθωράκιο, δηλαδή από το χώρο που βρίσκεται μεταξύ του στέρνου και της τραχείας.

Η επέμβαση γίνεται με μικρή τομή 2-3 εκατοστών αριστερά ή δεξιά από το στέρνο στο ύψος της δεύτερης πλευράς.

Η χρήση του βίντεο επιτρέπει τη μεγέθυνση της εικόνας και την ακρίβεια των κινήσεων για την αποφυγή διεγχειρητικών προβλημάτων.