Οι επεμβάσεις γίνονται υπό γενική αναισθησία με ειδικούς ενδοτράχειους σωλήνες για τον εκλεκτικό αερισμό του ασθενή και έτσι την πραγματοποίηση μόνο μικρών εγχειρητικών τομών.

Όλες οι εκτομές του πνεύμονα γίνονται με μικρές προσθιοπλάγιες τομές 7-10 εκατοστών, για να μπορεί ο ασθενής άμεσα μετεγχειρητικά να κινητοποιηθεί χωρίς προβλήματα.

Με την τομή αυτή δεν κόβονται μυς, παρά μόνο διινίζονται.

Κατά την πραγματοποίηση των εκτομών ακολουθούνται εξονυχιστικά οι ανατομικοί χειρουργικοί κανόνες, η διατομή των αγγείων και των βρόγχων, όπως και του πνευμονικού παρεγχύματος γίνεται με τη χρήση αυτόματων συρραπτικών τελευταίου τύπου, έτσι ώστε να εκμηδενίζεται η απώλεια του αίματος.

Οι ασθενείς άμεσα μετεγχειρητικά διανυκτερεύουν στην μονάδα αυξημένης φροντίδας και μετά από νοσηλεία 3-4 ημερών αναχωρούν για το σπίτι τους.

Οι εκτομές πνεύμονα που πραγματοποιούνται είναι:

  • Εξωυπεζωκοτική πνευμονεκτομή
  • Κλασσική πνευμονεκτομή
  • Ενδοπερικαρδιακή πνευμονεκτομή
  • Sleeve εκτομή
  • Λοβεκτομή
  • Διλοβεκτομή
  • Τμημακεκτομή
  • Σφηνοειδής εκτομή