Υπάρχουν καλοήθεις και κακοήθεις όγκοι που αναπτύσσονται στην καρδιά ή στο περικάρδιο.

Όσον αφορά τους όγκους της καρδιάς το 70% είναι καλοήθεις και περισσότεροι από 50% αυτών είναι μυξώματα. Άλλοι καρδιακοί όγκοι που αναφέρονται αποτελούν τα ραβδομυώματα, τα ινώματα, τα λιπώματα και τα αιμαγγειώματα.

Τα μυξώματα αναπτύσσονται σε όλες τις κοιλότητες της καρδιάς, συχνότερα όμως στον αριστερό κόλπο. Τα συναντούμε σε όλες τις ηλικίες και συχνότερα στις γυναίκες.