Η ελάχιστα επεμβατική χειρουργική επέμβαση πλαστικής ή αντικατάστασης μιτροειδούς βαλβίδας πραγματοποιείται μέσω μιας μικρής τομής στο δεξιό θώρακα στην περιοχή του μαστού.

Στην επέμβαση αυτή ο ασθενής συνδέεται με τη μηχανή εξωσωματικής κυκλοφορίας με καθετήρες που μπαίνουν στο σώμα από την βουβωνική περιοχή.

Με τη βοήθεια μιας μικροσκοπικής βιντεοκάμερας υψηλής ευκρίνειας η περιοχή ελεγχεται με απόλυτη ακρίβεια.

Η καρδιά ανοίγεται με ειδική τεχνική και η βαλβίδα επισκευάζεται ή αντικαθίσταται χρησιμοποιώντας μακριά όργανα που εισάγονται μέσω μικρών τομών μεταξύ των πλευρών.

Η επιτυχία της μεθόδου ελέγχεται με διοισοφάγειο υπερηχοκαρδιογράφημα κατά τη διάρκεια του χειρουργείου.

Ο μέσος χρόνος νοσηλείας είναι 5-6 ημέρες με μία ημέρα στην μονάδα εντατικής θεραπείας.

Ο μετεγχειρητικός πόνος είναι ελάχιστος και το αισθητικό αποτέλεσμα τέλειο.

Μετά από ελάχιστα επεμβατική χειρουργική επέμβαση στην καρδιά, μπορεί να έχετε βελτιωμένη ποιότητα ζωής και μειωμένα συμπτώματα.