Με τον όρο επανεπέμβαση εννοούμε την 2η, 3η, 4η φορά την οποία ένας ασθενής χειρουργείται για επέμβαση καρδιάς.

Η επέμβαση που πραγματοποιείται μπορεί να είναι ίδια με την πρώτη ή μπορεί να αφορά κάποιο άλλο πρόβλημα στην καρδιά.

Η επανεπέμβαση μπορεί να αφορά όλη την γκάμα καρδιοχειρουργικών επεμβάσεων.