Η χρήση των μοσχευμάτων στις περιπτώσεις του μπαϊπάς είναι ανάλογη των χαρακτηριστικών του ασθενή (ύπαρξη σακχαρώδη διαβήτη, οστεοπόρωση), των στεφανιαίων αγγείων του και το πόσο είναι αποφραγμένα αυτά.

Τα μοσχεύματα που χρησιμοποιούνται σήμερα στις επεμβάσεις μπαϊ πας είναι αρτηριακά (κυρίως η μαστική αρτηρία από το στέρνο, η κερκιδική αρτηρία από το χέρι και η γαστροεπιπλοϊκή αρτηρία από το στομάχι) και φλεβικά (η μείζων σαφηνής φλέβα του ποδιού).

Η αορτοστεφανιαία παράκαμψη είναι μια επέμβαση για την αντιμετώπιση της στεφανιαίας νόσου. Αποσκοπεί στην βελτίωση της ροής του αίματος στις στεφανιαίες αρτηρίες.
Ανάλογα με το ποσοστό και τον αριθμό των στενώσεων, λαμβάνονται είτε υγιείς αρτηρίες από τον θώρακα ή το χέρι του ασθενή, είτε υγιείς φλέβες από τα πόδια του ασθενή. Εν συνεχεία, τα αγγεία αυτά συνδέονται με τα αγγεία της καρδιάς, παρακάμπτοντας τις στενώσεις. Ως αποτέλεσμα, η ροή αίματος και οξυγόνου στον καρδιακό μυ βελτιώνεται.