Όταν σε ασθενείς παρατηρείται ο συνδυασμός ανευρύσματος της αορτικής ρίζας και της ανεπάρκειας της αορτικής βαλβίδας, μπορούμε να αντικαταστήσουμε την αορτή με ένα συνθετικό μόσχευμα, χωρίς να χρειαστεί να αντικαταστήσουμε την βαλβίδα του ασθενούς με προσθετική βαλβίδα, αλλά χάρις στις τεχνικές επιδιόρθωσής της μπορούμε να την διατηρήσουμε με όλα τα πλεονεκτήματα της διατήρησης της φυσιολογικής βαλβίδας για τον ασθενή.

Η επέμβαση Bentall είναι μια χειρουργική επέμβαση που εκτελείται για τη διόρθωση του ανευρύσματος της αορτικής ρίζας.

Η επέμβαση περιλαμβάνει την αντικατάσταση της αορτικής ρίζας (βάση της αορτής) και της αορτικής βαλβίδας και την επανεμφύτευση των στεφανιαίων αρτηριών.

Ο πιο κοινός τύπος χειρουργικής επέμβασης ονομάζεται χειρουργική επέμβαση Bentall.