Η επέμβαση Bentall είναι μια χειρουργική επέμβαση που εκτελείται για τη διόρθωση του ανευρύσματος της αορτικής ρίζας.

Η επέμβαση περιλαμβάνει την αντικατάσταση της αορτικής ρίζας (βάση της αορτής) και της αορτικής βαλβίδας και την επανεμφύτευση των στεφανιαίων αρτηριών.

Ο πιο κοινός τύπος χειρουργικής επέμβασης ονομάζεται χειρουργική επέμβαση Bentall.

Η χειρουργική επέμβαση Bentall ενδείκνυται για τις περιπτώσεις ανευρύσματος αορτικής ρίζας με ανεπάρκεια της αορτικής βαλβίδας, στο σύνδρομο Marfan (γενετική ασθένεια που προκαλεί αορτική αδυναμία του τοιχώματος), στον διαχωρισμό της αορτής.

Η χειρουργική επέμβαση Bentall εκτελείται υπό γενική αναισθησία.

Η δραστηριότητα της καρδιάς διακόπτεται προσωρινά, με τη βοήθεια της εξωσωματικής κυκλοφορίας.

Το άρρωστο τμήμα της αορτής σας αποκόπτεται και ελέγχεται η βαλβίδα.

Οι άρρωστοι αορτικές βαλβίδες απομακρύνονται.

Οι στεφανιαίες αρτηρίες, μαζί με ένα μεγάλο κουμπί του περιβάλλοντος τοίχου της αορτής, τεμαχίζονται.

Ένα τεχνητό μόσχευμα που έχει μια μηχανική ή βιοπροσθετική βαλβίδα συρράπτεται στα άκρα της αορτής.

Δύο τρύπες δημιουργούνται στο μόσχευμα, στο οποίο έχουν ραμμένα τα κουμπιά της στεφανιαίας αρτηρίας.

Ολόκληρη η διαδικασία ολοκληρώνεται συνήθως σε λιγότερο από 5 ώρες.

Όπως συμβαίνει με όλες τις χειρουργικές επεμβάσεις, η επέμβαση Bentall μπορεί να σχετίζεται με ορισμένες επιπλοκές.

Ο μέσος χρόνος μετεγχειρητικής νοσηλείας είναι οι 6-7 ημέρες.

Ο κίνδυνος για την επέμβαση αυτή υπολογίζεται με το Euroscore II, σύμφωνα με τα ξεχωριστά δεδομένα κάθε ασθενή.