Όταν σε ασθενείς παρατηρείται ο συνδυασμός ανευρύσματος της αορτικής ρίζας και της ανεπάρκειας της αορτικής βαλβίδας, μπορούμε να αντικαταστήσουμε την αορτή με ένα συνθετικό μόσχευμα, χωρίς να χρειαστεί να αντικαταστήσουμε την βαλβίδα του ασθενούς με προσθετική βαλβίδα, αλλά χάρις στις τεχνικές επιδιόρθωσής της μπορούμε να την διατηρήσουμε με όλα τα πλεονεκτήματα της διατήρησης της φυσιολογικής βαλβίδας για τον ασθενή.

Οι ασθενείς που υποβάλλονται στη μέθοδο αυτή θα μπορέσουν να κρατήσουν την φυσιολογική βαλβίδα τους για τα επόμενα χρόνια ή για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, αποφεύγοντας έτσι τα μειονεκτήματα της προσθετικής βαλβίδας και της αντιπηκτικής αγωγής.

Οι τεχνικές που ακολουθούνται είναι η επέμβαση David και η επέμβαση Yacoub.

Η επέμβαση γίνεται με γενική αναισθησία και τη βοήθεια εξωσωματικής κυκλοφορίας.

Η αορτή διαχωρίζεται ακριβώς πάνω από το σημείο όπου προέρχονται οι στεφανιαίες αρτηρίες.

Οι στεφανιαίες οπές (ανοίγματα) αφαιρούνται ως μικρά κουμπιά ιστού.

Το υπόλοιπο της ανερχόμενης αορτής αφαιρείται εκτός του ιστού της βαλβίδας.

Τα ράμματα (ράμματα) τοποθετούνται κάτω από τη βαλβίδα και περνούν έξω από τον αορτικό δακτύλιο (δακτύλιο ιστού που περιβάλλει τη βαλβίδα).

Ένα κατάλληλο συνθετικό μόσχευμα επιλέγεται και προσαρτάται στην καρδιά με τα προετοιμασμένα ράμματα.

Η βαλβίδα τοποθετείται προσεκτικά μέσα στο μόσχευμα.

Ο ιστός της βαλβίδας συνδέεται πλήρως με το μόσχευμα με μια συνεχή ραφή.

Τελικά, η βαλβίδα ελέγχεται και διορθώνεται με διάφορες τεχνικές.

Ακολούθως, δύο μικρές τρύπες δημιουργούνται στο μόσχευμα για τα στεφανιαία στόμια των αρτηριών.

Τέλος, το μόσχευμα αναστομώνεται με την υγιή ανιούσα αορτή.

Ο μέσος χρόνος επέμβασης είναι πέντε με έξι ώρες.

Η μέση διάρκεια νοσηλείας 6-7 ημέρες.

Τα αποτελέσματα της μεθόδου είναι εξαιρετικά.