Το αορτικό τόξο είναι το τμήμα της αορτής μεταξύ της ανιούσας αορτής και της κατιούσας αορτής που δίνει αίμα στα αγγεία του εγκεφάλου και των άνω ακρών.

Το ανεύρυσμα είναι η μόνιμη εντοπισμένη, ή σε μεγαλύτερη έκταση, διάταση της αορτής.

Σε γενικές γραμμές, αν το ανεύρυσμα είναι από 5,5 εκατοστά και πάνω, πρέπει να χειρουργείται.

Υπάρχουν ειδικές περιπτώσεις που οι ασθενείς χειρουργούνται με διάμετρο αορτής κάτω των πέντε εκατοστών.

Οι περιπτώσεις αυτές είναι όταν ο ασθενής πάσχει από ειδικά σύνδρομα όπως το σύνδρομο Marfan.

Επίσης, αν το ανεύρυσμα προκαλεί συμπτώματα ή μετά από παρακολούθηση το μέγεθος του αυξάνει, πρέπει άμεσα να χειρουργείται.

Οι περισσότεροι ασθενείς με ανεύρυσμα είναι χωρίς συμπτώματα.

Η διάγνωση γίνεται με την αξονική αορτογραφία η οποία μπορεί να δείξει με ακρίβεια τη θέση, την έκταση και το ακριβές μέγεθος του ανευρύσματος.

Η χειρουργική αντιμετώπιση των ανευρυσμάτων γίνεται με γενική αναισθησία. Υπάρχουν δύο τρόποι αντιμετώπισης των ανευρυσμάτων του αορτικού τόξου.

Ο κλασσικός τρόπος γίνεται με τη χρήση εξωσωματικής κυκλοφορίας και την συρραφή συνθετικού μοσχεύματος σε υγιή όρια της αορτής.

Η ειδική τεχνική λέγεται “elephant trunk” και απαιτεί διακοπή της κυκλοφορίας του οργανισμού σε ειδικές συνθήκες.

Το μόσχευμα αυτό τελευταία έχει αντικατασταθεί με άλλο ειδικό διπλό μόσχευμα που αποτελείται από μόσχευμα και στεντ - “frozen elephant trunk”, και το οποίο φαίνεται ότι ελαττώνει τα προβλήματα της επέμβασης και μειώνει σημαντικά το χρόνο της επέμβασης.

Ο σύγχρονος εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης γίνεται σε δύο χρόνους, δηλαδή με την τοποθέτηση διχαλωτού ή τριχαλωτού μοσχεύματος από την ανιούσα αορτή στους κλάδους του αορτικού τόξου, χωρίς εξωσωματική κυκλοφορία και την επομένη ημέρα τοποθέτηση μοσχεύματος στεντ διακαθετηριακά από τη μηριαία αρτηρία.

Η μέθοδος αυτή προϋποθέτει την ύπαρξη ανευρύσματος μόνο στο αορτικό τόξο, και την ύπαρξη φυσιολογικής ανιούσας αορτής.

Είναι θεαματική, αφού ο ασθενής δεν υποβάλλεται σε εξωσωματική κυκλοφορία και τα μετεγχειρητικά προβλήματα μειώνονται σε μεγάλο βαθμό, όπως και ο χρόνος της νοσηλείας.