Η κατιούσα θωρακική αορτή περιλαμβάνει το τμήμα από την αριστερή υποκλείδιο αρτηρία έως το αορτικό τρήμα του διαφράγματος.

Όταν η κατιούσα αορτή είναι μεγαλύτερη από το 50% της υπόλοιπης φυσιολογικής θωρακικής αορτής του ίδιου ατόμου, τότε μιλάμε για ανεύρυσμα της.

Η φυσιολογική διάμετρος της είναι περίπου 28χιλ..

Αίτια δημιουργίας είναι η αθηροσκλήρυνση, ο αορτικός διαχωρισμός, το σύνδρομο Μάρφαν και παλαιότερα η σύφιλη.

Ο μεγάλος φόβος σε ένα ασθενή με ανεύρυσμα είναι η αυξημένη πιθανότητα για διαχωρισμό των τοιχωμάτων ή η ρήξη του τοιχώματος που συνδυάζεται με υψηλό ποσοστό θνητότητας (70-80%).

Οι ασθενείς δεν παρουσιάζουν συμπτώματα όταν είναι μικρά και αυξάνονται αργά σε μέγεθος και έκταση.

Όταν εμφανίζουν συμπτώματα μπορεί να είναι θωρακικός πόνος, βήχας, αιμόφυρτα πτύελα που αυξάνουν σε συχνότητα και ποσότητα αίματος, η δυσκαταποσία, η δυσφαγία κυρίως στερεών τροφών όταν πιέζεται ο οισοφάγος.

Σπάνια εμφανίζονται νευρολογικά συμπτώματα λόγω ισχαιμίας του νωτιαίου μυελού.

Απόλυτη ένδειξη για αντιμετώπιση είναι όταν η διαμέτρος του ανευρύσματος είναι μεγαλύτερη από 6εκατοστά.

Επίσης όταν υπάρχουν συμπτώματα ή έχουμε γρήγορη αύξηση της διαμέτρου του ανευρύσματος μέσα σε ένα έτος.

Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να προχωρήσουμε σε διακαθετηριακή ή χειρουργική αποκατάσταση του ανευρύσματος της κατιούσας θωρακικής αορτής.

Η διάγνωση γίνεται με ακτινογραφία του θώρακος με αξονική αορτογραφία ή μαγνητική τομογραφία. Η αξονική αορτογραφία αποτελεί την μέθοδο εκλογής προεγχειρητικά γιατί μπορούμε να σχεδιάσουμε απόλυτα το είδος και την έκταση της επέμβασης.

Η κλασσική επεμβαση γίνεται με γενική αναισθησία, με αριστερή θωρακοτομή και με τη χρήση εξωσωματικής κυκλοφορίας.

Το ανεύρυσμα αντικαθίσταται με ειδικό συνθετικό μόσχευμα.

Η μέτρηση των αισθητικών και κινητικών προκλητών δυναμικών κατά την διάρκεια του χειρουργείου μπορεί να κρίνει εάν υπάρχει διεγχειρητικά ισχαιμία στον νωτιαίο μυελό και χρειάζεται επανεμφύτευση των μεσοπλεύριων αρτηριών.

Η διάρκεια νοσηλείας είναι 7-10 ημέρες.

Η παραμονή στην μονάδα εντατικής θεραπείας κρίνεται απαραίτητη συνήθως για μία ημέρα.