Η τριγλώχινα βαλβίδα βρίσκεται μεταξύ του δεξιού κόλπου και της δεξιάς κοιλίας. Η πιο συχνή αιτία ανεπάρκειας της τριγλώχινας βαλβίδας είναι η διάταση της δεξιάς κοιλίας, στα πλαίσια πνευμονικής υπέρτασης και/ή δεξιάς καρδιακής ανεπάρκειας. Λιγότερο συχνά οφείλεται σε λοιμώδη ενδοκαρδίτιδα. Η πιο συχνή αιτία της στένωσης της τριγλώχινας βαλβίδας είναι ο ρευματικός πυρετός, αίτιο που είναι εξαιρετικά σπάνιο στο δυτικό κόσμο στις μέρες μας.

Η μιτροειδής βαλβίδα βρίσκεται στο κέντρο της καρδιάς και παίζει ρυθμιστικό ρόλο στην προώθηση του αίματος από τα πνευμόνια στην καρδιά και από εκεί στο υπόλοιπο σώμα.

Η κίνηση της εξαρτάται από την λειτουργία της αριστερής κοιλίας της καρδιάς, αφού συνδέεται μέσω τενόντιων χορδών με τους μυς της κοιλότητας αυτής. Για τον λόγο αυτό όταν η βαλβίδα δεν είναι στεγανή, δηλαδή παρουσιάζει «ανεπάρκεια», δημιουργείται μια σειρά προβλημάτων που επιλύεται τελικά με την αντικατάσταση της βαλβίδας ή απλώς την επιδιόρθωσή της.

Η αορτική βαλβίδα εξασφαλίζει την ροή του αίματος από την καρδιά στις μεγάλες αρτηρίες του σώματος προς μόνο μια κατεύθυνση.

Η βαλβίδα αποτελείται από πτυχές - γλωχίνες.

Οι πτυχές-γλωχίνες ανοίγουν και κλείνουν επιτρέποντας την ροή του αίματος από την καρδιά στο υπόλοιπο σώμα και όχι προς τα πίσω, αφού όταν η βαλβίδα κλείνει, γίνεται απόλυτα στεγανή.