Η τριγλώχινα βαλβίδα βρίσκεται μεταξύ του δεξιού κόλπου και της δεξιάς κοιλίας. Η πιο συχνή αιτία ανεπάρκειας της τριγλώχινας βαλβίδας είναι η διάταση της δεξιάς κοιλίας, στα πλαίσια πνευμονικής υπέρτασης και/ή δεξιάς καρδιακής ανεπάρκειας. Λιγότερο συχνά οφείλεται σε λοιμώδη ενδοκαρδίτιδα. Η πιο συχνή αιτία της στένωσης της τριγλώχινας βαλβίδας είναι ο ρευματικός πυρετός, αίτιο που είναι εξαιρετικά σπάνιο στο δυτικό κόσμο στις μέρες μας.

Βέβαια θα πρέπει να αναφέρουμε την ανωμαλία Ebstein, ως συγγενή αιτία ανεπάρκειας της τριγλώχινας βαλβίδας, με κολποποίηση της δεξιάς κοιλίας, λόγω του ότι δύο από τις γλωχίνες της εκφύονται χαμηλά μέσα στη δεξιά κοιλία. Συνυπάρχει συνήθως ανοικτό ωοειδές τρήμα στο μεσοκολπικό διάφραγμα, γίνεται ροή αίματος από το δεξιό στον αριστερό κόλπο, με αποτέλεσμα κυάνωση με όλα τα συνοδά σημεία της.

Η ανεπάρκεια της τριγλώχινας βαλβίδας μπορεί να είναι ασυμπτωματική, αλλά σε προχωρημένο στάδιο παρουσιάζεται με συμπτώματα μειωμένης διούρησης, εύκολης κόπωσης και αδυναμίας, οιδημάτων σφυρών ή γενικευμένου οιδήματος. Η παρουσία τριγλωχινικής βλάβης μπορεί να κάνει ηπιότερες τις πνευμονικές εκδηλώσεις της στένωσης της μιτροειδούς, βαρύτερες όμως τις περιφερικές.

Η αρχική διερεύνηση μιας βαλβιδοπάθειας γίνεται με τη λήψη του ιστορικού και με την κλινική εξέταση. Χαρακτηρίζεται από πελώρια κύματα V στο σφαγιτιδικό σφυγμό με έντονο παλμό και μεγάλο σφύζον ήπαρ καθώς και όλα τα σημεία της στάσης πίσω από τη δεξιά καρδία. Υπάρχει πανσυστολικό φύσημα στην εστία της τριγλώχινας που επιτείνεται στην εισπνοή. Σήμερα η τελική διάγνωση τίθεται σχεδόν πάντα με τη διενέργεια διαθωρακικού ή διοισοφαγείου υπερηχογραφήματος καρδιάς. Για περαιτέρω διερεύνηση της αιτίας δημιουργίας της και την χειρουργική αντιμετώπιση μπορεί να χρειαστεί αξονική τομογραφία, μαγνητική τομογραφία ή και καρδιακός καθετηριασμός.

Σε πολλές περιπτώσεις η ανεπάρκεια της βαλβίδας αντιμετωπίζεται συντηρητικά με φαρμακευτική αγωγή που ενδείκνυται σε περιπτώσεις δεξιάς καρδιακής ανεπάρκειας, όταν όμως η νόσος προχωρήσει η θεραπεία είναι χειρουργική.

Η πλαστική της βαλβίδας και η αντικατάστασή της αποτελούν τις επιλογές της χειρουργικής αντιμετώπισης.

Η θεραπεία εκλογής είναι βέβαια η πλαστική της επιδιόρθωση με πλεονεκτήματα της αποφυγή της μακροχρόνιας χρήσης αντιπηκτικών και τη διατήρηση της λειτουργίας της καρδιάς συνολικά. Οι διάφορες τεχνικές επιδιόρθωσης περιλαμβάνουν κυρίως την χρήση ειδικού προσθετικού δακτυλίου ή την αναδίπλωση του υπάρχοντος δακτυλίου με ειδικά ράμματα.

Σε αδυναμία ικανοποιητικού αποτελέσματος επιδιόρθωσης της βαλβίδας είναι δυνατή η αντικατάστασή της με βιοπροσθετική η μεταλλική βαλβίδα.Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η χειρουργική αποκατάσταση της βλάβης της τριγλώχινας βαλβίδας τις περισσότερες φορές εκτελείται σε συνδυασμό με χειρουργική παρέμβαση στη τριγλώχινα βαλβίδα.