Η αορτική βαλβίδα εξασφαλίζει την ροή του αίματος από την καρδιά στις μεγάλες αρτηρίες του σώματος προς μόνο μια κατεύθυνση.

Η βαλβίδα αποτελείται από πτυχές - γλωχίνες.

Οι πτυχές-γλωχίνες ανοίγουν και κλείνουν επιτρέποντας την ροή του αίματος από την καρδιά στο υπόλοιπο σώμα και όχι προς τα πίσω, αφού όταν η βαλβίδα κλείνει, γίνεται απόλυτα στεγανή.

Οι βαλβίδες μπορεί να είναι στενωτικές ή ανεπαρκείς.

Και στις δύο περιπτώσεις αποτέλεσμα είναι η ελαττωματική ροή αίματος προς το οργανισμό.

Μια στενωτική βαλβίδα έχει μικρότερο άνοιγμα με αποτέλεσμα να διέρχεται μικρότερο ποσοστό αίματος από τις γλωχίνες.

Μια ανεπαρκής βαλβίδα δεν κλείνει σωστά, με αποτέλεσμα να υπάρχει διαφυγή αίματος προς τα πίσω.

Οι βαλβίδες της καρδιάς ενδέχεται να υποστούν βλάβη λόγω φλεγμονής, προχωρημένης ηλικίας καθώς και ρευματικής νόσου.

Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι των νέων βαλβίδων: η Μηχανική που είναι κατασκευασμένη από υλικά, όπως τιτάνιο, ή πυρολυτικό άνθρακα.

Οι βαλβίδες αυτές έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής, αλλά θα πρέπει να λαμβάνονται αντιπηκτικά φάρμακα, όπως η βαρφαρίνη ή κουμαρινικά (sintrom), για το υπόλοιπο της ζωής.

Η Βιολογική που παρασκευάζεται από ανθρώπινο ή ζωικό ιστό.

Οι μελέτες δείχνουν ότι οι βαλβίδες αυτές διαρκούν περί τα 15 χρόνια, χωρίς την ανάγκη να λαμβάνονται αντιπηκτικά.

Τα τελευταία χρόνια αναπτύχθηκε η τεχνολογία καινούριων βαλβίδων που καθηλώνονται στη θέση τους χωρίς ή με ελάχιστα ράμματα.

Σήμερα, κυκλοφορούν δύο είδηβαλβίδων ανάλογης τεχνολογίας και είναι η Perceval S™ Valve System (Sorin Biomedica Cardio Srl, Sallugia, Italy), και η Edwards Intuity™ Valve System (Edwards Lifesciences, Irvine, CA, USA.