Ασπιρίνη

Η προληπτική χορήγηση χαμηλής δόσης ασπιρίνης σε ηλικιωμένα άτομα χωρίς καρδιαγγειακή νόσο (ΚΑΝ) ήταν αντικείμενο έρευνας της μελέτης ASPREE (Aspirin in Reducing Events in the Elderly).

Συμμετείχαν 19.114 άτομα ηλικίας >70 ετών (>65 ετών εφόσον ήταν λατινικής ή μαύρης καταγωγής) χωρίς ιστορικό ΚΑΝ, άνοιας ή άλλης αναπηρίας, που τυχαιοποιήθηκαν στη λήψη 100 mg ασπιρίνης ημερησίως έναντι εικονικού φαρμάκου. Μετά από παρακολούθηση 4,7 ετών καταγράφηκαν 1.052 θάνατοι. Η ανάλυση των δεδομένων έδειξε 14% μεγαλύτερη πιθανότητα θανάτου στην ομάδα της ασπιρίνης, και ειδικά για θανάτους λόγω κακοήθειας υπήρχε αύξηση κατά 31%, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με τη μέχρι τώρα δημοσιευμένη βιβλιογραφία.

Προληπτική χορήγηση χαμηλής δόσης ασπιρίνης

Οι συγγραφείς καταλήγουν ότι η προληπτική χορήγηση ασπιρίνης σε ηλικιωμένα άτομα χωρίς ιστορικό καρδιοπάθειας συνδέεται με αύξηση της συνολικής θνητότητας και ιδιαίτερα της θνητότητας από καρκίνο, αν και προτείνουν επιφύλαξη στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων συγκριτικά με παλαιότερες μελέτες με ασπιρίνη.

Προληπτική χορήγηση χαμηλής δόσης ασπιρίνης