Σπινθηρογράφημα μυοκαρδίου με θάλιο

Το σπινθηρογράφημα μυοκαρδίου με Θάλιο χρησιμοποιείται για τη διάγνωση ή παρακολούθηση της στεφανιαίας νόσου, της νόσου δηλαδή εκείνης που αφορά την ελλιπή αιμάτωση της καρδιάς.

Στόχος είναι η ανίχνευση ισχαιμίας στο μυοκάρδιο στην ηρεμία ή στην άσκηση, όταν και οι απαιτήσεις του μυοκαρδίου είναι περισσότερες.

Σπινθηρογράφημα μυοκαρδίου με θάλιο

Ο εξεταζόμενος υποβάλλεται σε δοκιμασία κοπώσεως επί κυλιομένου τάπητα και εν συνεχεία, κατόπιν χορήγησης του φαρμάκου, ελέγχεται η αιμάτωση του μυοκαρδίου. Ακολουθούν επαναληπτικές λήψεις 3 ώρες μετά, προκειμένου να εκτιμηθεί η αιμάτωση της καρδιάς και στην ηρεμία.

Σπινθηρογράφημα μυοκαρδίου με θάλιο

Σε περίπτωση που ο εξεταζόμενος εμφανίζει κινητικά ή άλλα προβλήματα που καθιστούν δυσχερή ή αδύνατη τη δοκιμασία κοπώσεως επί κυλιομένου τάπητα, η κόπωση πραγματοποιείται φαρμακευτικά με ενδοφλέβια χορήγηση ειδικού φαρμάκου, της διπυριδαμόλης.

Για το σπινθηρογράφημα καρδιάς την ημέρα της εξετάσεως απαιτείται να μην έχετε πιει καφέ, σοκολάτα, coca–cola ή οινοπνευματώδη. Μπορείτε να πάρετε ένα ελαφρύ πρωινό εάν σας είναι απαραίτητο (προτιμήστε να το αποφύγετε). Μην καπνίσετε. Ενημερώστε εάν είστε έγκυος ή έχετε αλλεργίες. Συνεχίστε να παίρνετε τα φάρμακά σας εκτός και αν ο θεράπων ιατρός σας, δώσει διαφορετική εντολή. Πάτε εγκαίρως στο ραντεβού σας με άνετη-αθλητική ενδυμασία για τη δοκιμασία κοπώσεως.