Συμπτώματα στον καρκίνο του πνεύμονα

Μόνο 5% των ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα δεν παρουσιάζει συμπτώματα όταν γίνεται η διάγνωση της νόσου. Σ’ αυτούς τους ασθενείς ο όγκος ανακαλύπτεται σε τυχαία ακτινογραφία θώρακος.

Η πλειονότητα των ασθενών παρουσιάζουν συμπτώματα που μπορεί να ταξινομηθούν σε πέντε ομάδες. Η πρώτη ομάδα παρουσιάζει γενικά συμπτώματα όπως η ανορεξία, η καταβολή των δυνάμεων, η απώλεια βάρους και ο πυρετός. Η δεύτερη ομάδα παρουσιάζει συμπτώματα που οφείλονται στην τοπική ανάπτυξη του όγκου. Τέτοια συμπτώματα είναι η αιμόπτυση, ο βήχας, η δύσπνοια, ο πυρετός και ο αναπνευστικός συριγμός.

Καρκίνος του πνεύμονα

Η τρίτη ομάδα παρουσιάζει συμπτώματα από επέκταση του όγκου σε παρακείμενους ιστούς και τέτοια είναι ο θωρακικός πόνος από διήθηση του τοιχώματος, το βράγχος φωνής από διήθηση του παλίνδρομου νεύρου που νευρώνει το λάρυγγα, η δυσκολία στην κατάποση από διήθηση ή πίεση του οισοφάγου, την πτώση του άνω βλεφάρου του ματιού τη στένωση της κόρης του ίδιου ματιού (μύση) τον ενόφθαλμο και την έλλειψη ιδρώτα στο μισό του προσώπου στην ίδια πλευρά από διήθηση του συμπαθητικού γαγγλίου και που χαρακτηρίζεται ως σύνδρομο Χόρνερ (Horner).

Καρκίνος του πνεύμονα

Ιδιαίτερα θα πρέπει να αναφερθεί μια καθορισμένη συμπτωματολογία, το σύνδρομο άνω κοίλης φλέβας, που περιλαμβάνει οίδημα-πρήξιμο στον τράχηλο, το πρόσωπο και στα χέρια, δύσπνοια, βήχα και εμφάνιση επίφλεβου, δηλαδή εμφάνιση μικρών, λεπτών φλεβών που φυσιολογικά δεν παρατηρούνται στον τράχηλο και στο άνω μισό του θώρακα.

Η τέταρτη ομάδα των συμπτωμάτων περιλαμβάνει αυτά που οφείλονται στις μεταστάσεις και εξαρτώνται από τα όργανα στα οποία παρατηρούνται μεταστάσεις. Οι ασθενείς με μεταστάσεις παρουσιάζουν όψη πάσχοντος και παραπονούνται για καταβολή των δυνάμεων τους και απώλεια σωματικού βάρους. Συχνά παρουσιάζουν κάποιου βαθμού πυρετική κίνηση, ενώ μπορεί να παρουσιάσουν ίκτερο, οστικούς πόνους, κεφαλαλγία, ζάλη, αστάθεια στην βάδιση, διαταραχές του λόγου ή άλλες νευρολογικές εκδηλώσεις.

Καρκίνος του πνεύμονα

Τέλος, υπάρχουν εκδηλώσεις που καλούνται παρανεοπλασματικές και οφείλονται σε ουσίες που εκκρίνουν τα καρκινικά κύτταρα. Τέτοιες εκδηλώσεις είναι οι νευρομυοπάθειες, η πληκτροδακτυλία, εκδηλώσεις από το δέρμα, τους νεφρούς, το αίμα και διάφορα ειδικά ενδοκρινολογικά σύνδρομα.

Καρκίνος του πνεύμονα