Τα είδη του καρκίνου του πνεύμονα

Ο καρκίνος του πνεύμονα είναι όγκος που αποτελείται από καρκινικά κύτταρα που εμφανίζουν ορισμένα χαρακτηριστικά βάσει των οποίων κατατάσσονται στους τύπους: το επιδερμοειδές ή πλακώδες καρκίνωμα (27%), το αδενοκαρκίνωμα (40%), το μικροκυτταρικό (19%), το μεγαλοκυτταρικό (8%), το βρογχιολοκυψελιδικό (4%), το αδενοπλακώδες (2%), το καρκινοειδές (1%) και άλλες σπανιότερες μορφές.

Το μικροκυτταρικό καρκίνωμα είναι πολύ επιθετικό καρκίνωμα με ταχύτατη εξέλιξη δίνοντας γρήγορα μεταστάσεις. Λόγω της ιδιαίτερα επιθετικής συμπεριφοράς, αλλά και ιδιαίτερης θεραπείας διαχωρίζεται από τους άλλους καρκίνους, έτσι ώστε τελικά να μιλάμε για μικροκυτταρικό και μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα.

Ο πολλαπλασιασμός των κυττάρων προκαλεί την αύξηση του μεγέθους του και την διήθηση των πέριξ ιστών. Έτσι διηθεί λεμφαδένες που υπάρχουν μέσα στον πνεύμονα ή αγγεία του πνεύμονα προκαλώντας μεταστάσεις στους λεμφαδένες του μεσοθωρακίου ή απομακρυσμένες μεταστάσεις στον εγκέφαλο, τα επινεφρίδια, το ήπαρ, τα οστά, ή τον άλλο πνεύμονα, αντίστοιχα. Ο καρκίνος που περιορίζεται στον πνεύμονα και δεν έχει δώσει μεταστάσεις μέσω των λεμφαδένων ή των αγγείων βρίσκεται σε αρχικά στάδια. Ο καρκίνος που έχει δώσει μετάσταση στους λεμφαδένες χαρακτηρίζεται καρκίνος προχωρημένου σταδίου και αυτός που έχει δώσει απομακρυσμένες μεταστάσεις ονομάζεται καρκίνος τελικού σταδίου.

Από τη στιγμή που παρουσιαστεί το πρώτο καρκινικό κύτταρο μέχρι να εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα παρέρχεται χρόνος από ορισμένους μήνες έως χρόνια και η περίοδος αυτή ονομάζεται προκλινικό στάδιο. Από την στιγμή που εμφανίζονται συμπτώματα, τότε λέμε ότι η νόσος περνά στο κλινικό στάδιο. Η περίοδος από την εμφάνιση των συμπτωμάτων μέχρι το θάνατο εφόσον δεν υπάρξει ειδική θεραπεία κυμαίνεται από έξι μήνες μέχρι ένα έτος. Με την εφαρμογή κατάλληλης ειδικής θεραπείας ζει τελικά για πέντε χρόνια το 13% των ασθενών.