Υπάρχουν δυστυχώς άνθρωποι που ιδρώνουν υπερβολικά και αυτό επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα ζωής τους και την ψυχολογία τους...

 

Political TEYXOS 171