Απόφοιτος Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ και της ΣΣΑΣ το 1994. Έκανε ειδικότητα στο Αρεταίειο Νοσοκομείο, και έλαβε τον τίτλο ειδικότητας του αναισθησιολόγου το 2002.

Πρωτεργάτης του Στρ. Νοσοκομείου στο Αργυρόκαστρο της Β. Ηπείρου. Διετέλεσε διευθυντής ΜΕΘ του 401ΓΣΝΑ για δύο έτη. Θεωρείται ο αναμορφωτής του συστήματος ΤΕΠ στα Νοσοκομεία με τη σημερινή μορφή. Σήμερα εργάζεται ως αναπληρωτής διευθυντής του 401 ΓΣΝΑ και συνεργάζεται με μεγάλες κλινικές.