Η Κλινική Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής Καρδιάς - Θώρακος του Metropolitan General στελεχώνεται από διακεκριμένο επιστημονικό προσωπικό.

Στελέχωση

Διευθυντής:
Χριστοφορος Κωτούλας, Χειρουργός Καρδιάς - Θώρακος

Αναπλ. Διευθυντής:
Ιωάννης Παναγιώτου, Χειρουργός Καρδιάς - Θώρακος

Tηλ. επικοινωνίας: 210 650 2000

https://www.metropolitan-general.gr/